ชงตั้งศาลจราจร ตร.ติดกล้องถ่ายภาพจับกุม-สอบปากคำทุกครั้ง

ชงตั้งศาลจราจร ตร.ติดกล้องถ่ายภาพจับกุม-สอบปากคำทุกครั้ง

คกก.ปฏิรูปกระบวนการยธ.ชงตั้งศาลจราจร-ตร.ติดกล้องถ่ายภาพจับกุม-สอบปากคำทุกครั้ง ถก“สตช.”ปรับระบบให้แจ้งความสน.ไหนก็ได้ นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม แถลงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ว่า  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯได้จัดทำแผนปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม 10 ประเด็น

ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 เรื่องหลัก คือ 1.การทำให้ระยะเวลาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อพิพาทของชาวบ้านเร็วขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ เตรียมจะเสนอกฎหมายเพื่อให้มีการกำหนดระยะเวลาขั้นตอนต่างๆของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะกำหนดวิธีการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเรื่องที่เขาร้องทุกข์ไปนั้นได้รับการแก้ไขไปถึงไหนแล้ว เพื่อให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้ประชาชน  2.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีการเสนอให้สถานีตำรวจสามารถให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยประชาชนสามารถไปร้องแจ้งความกับสถานีตำรวจไหนก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปฯ กำลังพูดคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดีที่สามารถทำได้อยู่แล้ว โดยพบว่ามีสัญญาณที่บอกว่าสตช.น่าจะทำได้ในระยะเวลาไม่นานนี้  ขณะที่กระบวนการฟ้องร้อง ตอนนี้ศาลมีระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) สำหรับการจับกุมหรือการเข้าตรวจค้น เนื่องจากส่วนใหญ่มักเกิดในที่ลับ ทำให้บางครั้งมีการใส่ความ คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้เจ้าพนักงานต้องใช้กล้องบันทึกภาพทุกครั้งในการเข้าไปตรวจค้น จับกุม หรือสอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันปัญหาผู้ต้องหาร้องเรียนว่าถูกขู่เข็ญบังคับ รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของผู้ถูกกระทำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.