พาณิชย์ส่องช่องส่งออกไก่ไทยไปญี่ปุ่น

พาณิชย์ส่องช่องส่งออกไก่ไทยไปญี่ปุ่น

พาณิชย์เผยญี่ปุ่นนิยมบริโภคไก่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นำเข้าขยายตัว ชี้ผู้ซื้อญี่ปุ่นมั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยไก่จากไทย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ตอกย้ำเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของไก่ไทยสู่ผู้บริโภคญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากผู้บริโภคญี่ปุ่นต่างยินดีจ่ายในราคาสูงกว่า เพื่อให้ได้รับสินค้าที่คุณภาพเชื่อถือได้ โดยปัจจุบัน ไก่สด และแช่แข็งรวมทั้งไก่แปรรูป เป็นสินค้าอาหารที่ญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำเข้า เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ สินค้าไก่สด แช่แข็ง และไก่แปรรูป จึงมักจะเป็นรายการสินค้าที่ญี่ปุ่นยินยอมเปิดตลาดด้วยการลดภาษีนำเข้าในการเจรจากับประเทศคู่ค้า ในส่วนของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น หรือเจเทป้า ซึ่งญี่ปุ่นได้ลดภาษีนำเข้าไก่สด แช่แข็งและไก่แปรรูปที่นำเข้าจากไทยลง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของสินค้าไก่จากประเทศไทย อย่างไรก็ตามไก่สด แช่แข็ง และไก่แปรรูป ยังมีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยการผลิต เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ค้า ผู้นำเข้าและสมาคมนำเข้าสัตว์ปีกแห่งญี่ปุ่น รวมทั้งกำลังการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการซื้อปริมาณมากได้ โดยสามารถป้อนตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ เหตุผลเหล่านี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้นำเข้าญี่ปุ่นเพิ่มการสั่งซื้อจากไทยได้มากขึ้น ซึ่งหากเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในระดับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งแล้ว ย่อมส่งผลให้ไทยสามารถขยายตลาดในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.