เตือนระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงปลายฝนต้นหนาว

เตือนระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงปลายฝนต้นหนาว

อธิบดีกรมควบคุมโรคคาดมีโอกาสพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มช่วงปลายฝนต้นหนาว แนะประชาชนดูแลสุขภาพ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 ต.ค. 2560 พบผู้ป่วยแล้ว 152,594 ราย เสียชีวิต 36 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี คิดเป็น 12.53% รองลงมา 10-14 ปี คิดเป็น 10.63% และ 35-44 ปี คิดเป็น 10.27% ตามลำดับ

เชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B และพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสงขลา เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร (กทม.) “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนัก อากาศชื้น ประกอบกับในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีในทุกจังหวัด ทำให้มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจามหรือใส่หน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ เลี่ยง คือ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม และการอยู่ในพื้นที่แออัด และ หยุด คือ หยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย เพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้นและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น”นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนเน้นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดโรค และหากป่วยต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น และหน่วยบริการสาธารณสุขควรจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ไว้ให้บริการประชาชน ถ้ามีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ มีน้ำมูก ควรทานยาลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.