เร่งซ่อมแซมคอสะพานถนนสาย พท. 4001 จ.พัทลุง

เร่งซ่อมแซมคอสะพานถนนสาย พท. 4001 จ.พัทลุง

กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัย นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมคอสะพานบนถนนสาย พท. 4001 จ.พัทลุง หลังถูกน้ำกัดเซาะบริเวณคอสะพานเป็นโพรงได้รับความเสียหาย งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง นำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมคอสะพานที่ชำรุด

บนถนนทางหลวงชนบท สาย พท. 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047-บ้านท่าช้าง อ.เมือง, ควนขนุน จ.พัทลุง (ช่วง กม.2+300) เนื่องจากอุทกภัยส่งผลให้น้ำกัดเซาะบริเวณคอสะพาน ทำให้คอสะพานเป็นโพรงได้รับความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สำหรับสถานการณ์อุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบทในปัจจุบัน ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด แบ่งเป็นได้รับผลกระทบ 12 สายทาง 17 แห่ง ผ่านได้ 11 สายทาง (15 แห่ง) ผ่านไม่ได้ 1 สายทาง (2 แห่ง) น้ำท่วมสูง 1 สายทาง (2 แห่ง) คือ ทางหลวงชนบทสาย อย. 5034 แยกทางหลวงชนบทสาย อย. 3006-บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

ขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. – 23 พ.ย. 60 พบว่า ทช. ประสบอุทกภัย 51 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 373 สายทาง เข้าสู่ภาวะปกติ 361 สายทาง คงเหลือที่ได้รับผลกระทบ 12 สายทาง
 อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมทช. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว รวมทั้งขอให้ประชาชนโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดสายทางหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชม. หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.