คนจีนนิยมบริโภคข้าวเหนียว ‘พาณิชย์’แนะบุกตลาดเพิ่ม